21. prosince - Black milk: Sedmkrát

21/12/2020

Listen to the song and complete the lyrics. Press "Submit Answers after every finished part. / Poslechněte si písničku a doplňte text. Stiskněte tlačítko "Submit Answers" po každé vyplněné části.

Left bottom corner icon = menu / Ikonka vlevo dole = menu

Right bottom corner icon = full screen / Ikonka vpravo dole = celá obrazovka