Advent

Listen to the song and complete the lyrics. Press "Submit Answers after every finished part. / Poslechněte si písničku a doplňte text. Stiskněte tlačítko "Submit Answers" po každé vyplněné části.

Listen to the song and complete the lyrics. Press "Submit Answers after every finished part. / Poslechněte si písničku a doplňte text. Stiskněte tlačítko "Submit Answers" po každé vyplněné části.

Listen to the song and complete the lyrics. Press "Submit Answers after every finished part. / Poslechněte si písničku a doplňte text. Stiskněte tlačítko "Submit Answers" po každé vyplněné části.

Listen to the song and complete the lyrics. Press "Submit Answers after every finished part. / Poslechněte si písničku a doplňte text. Stiskněte tlačítko "Submit Answers" po každé vyplněné části.

Listen to the song and complete the lyrics. Press "Submit Answers after every finished part. / Poslechněte si písničku a doplňte text. Stiskněte tlačítko "Submit Answers" po každé vyplněné části.

Listen to the song and complete the lyrics. Press "Submit Answers after every finished part. / Poslechněte si písničku a doplňte text. Stiskněte tlačítko "Submit Answers" po každé vyplněné části.

Listen to the song and complete the lyrics. Press "Submit Answers after every finished part. / Poslechněte si písničku a doplňte text. Stiskněte tlačítko "Submit Answers" po každé vyplněné části.

Listen to the song and complete the lyrics. Press "Submit Answers after every finished part. / Poslechněte si písničku a doplňte text. Stiskněte tlačítko "Submit Answers" po každé vyplněné části.

Listen to the song and complete the lyrics. Press "Submit Answers after every finished part. / Poslechněte si písničku a doplňte text. Stiskněte tlačítko "Submit Answers" po každé vyplněné části.